Stichting oprichten

De meeste stichtingen worden opgericht door mensen of organisaties die zich richten op het verwezenlijken van een ideëel doel. Denk daarbij aan natuurbehoud, hulp aan andere mensen of het promoten van kunst en cultuur. Een stichting kan ook worden opgericht voor andere doelen. Iedereen kan een stichting oprichten: alleen of samen met anderen.

Wij spreken heldere juridische taal

Waarom een stichting als rechtsvorm kiezen?

Het oprichten van een stichting zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de oprichters en het vermogen van de stichting. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een stichting is bovendien een rechtspersoon. Dat betekent dat een stichting bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. Als rechtspersoon kan een stichting subsidies, donaties en legaten ontvangen. Daarnaast worden de ‘spelregels’ van de organisatie officieel vastgelegd in statuten.

Stichting oprichten

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Kenmerkend voor een stichting is dat deze geen leden heeft. Een stichting mag winst maken, zolang de uitkering daarvan naar het doel van de stichting gaat. Een stichting wordt volgens de wet gezien als een rechtspersoon. Hierdoor mag een stichting onder meer contracten afsluiten, subsidie ontvangen en bezittingen hebben. De interne organisatie is vastgelegd in statuten. Na het vastleggen van de statuten is de stichting in staat de sociale of maatschappelijke doelen van de stichting te verwezenlijken.

Afspraak bij ons op kantoor?

Breng dan het volgende mee:

  • Geldig paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs

Contactformulier

Andere diensten

Wij zijn u ook graag van dienst bij andere belangrijke zaken.
Hieronder vindt u een kleine selectie.