Aandelenoverdracht

Aandelenoverdracht bij Notaris Schaap

Wanneer eigendom binnen een organisatie verandert, zoals bij de komst van een nieuwe aandeelhouder of het vertrek van een bestaande aandeelhouder, vindt altijd een aandelenoverdracht plaats. Ook wanneer u op het punt staat de bv te verkopen, moet u uw aandelen overdragen. Om ervoor te zorgen dat alle rechten volledig worden overgeheveld en de aandelenoverdracht rechtsgeldig is, bezoekt u de notaris. Bij Notaris Schaap tekent u de akte van aandelenoverdracht en bent u verzekerd van betrouwbare assistentie.

De aandelenoverdracht en akte van levering

Wilt u aandelen overdragen, omdat u bijvoorbeeld een bv wilt verkopen? Welke reden u ook heeft, er dient altijd een akte van aandelenoverdracht opgemaakt te worden door uw notaris. In deze akte staan allerlei zaken opgenomen. Denk aan de beperkte rechten op een aandeel, zoals pandrecht en vruchtgebruik. In de akte van aandelenoverdracht wordt onder ander geregeld welke rechten de koper- en verkoper krijgen. Ook zaken als een wisseling van directieleden of winstverdeling worden vastgelegd bij de notaris. Relevante gegevens worden door de notaris vervolgens gemeld bij de Kamer van Koophandel.

Waarom vindt een aandelenoverdracht altijd plaats bij de notaris?

Aandelen overdragen is essentieel wanneer eigendom van aandelen in een bedrijf verandering ondergaat. Het is een juridische transactie waarbij de notaris krachtens de wet een belangrijke rol speelt. Een notaris heeft de verantwoordelijkheid voor verbintenissen en risico’s die voortvloeien uit een overdracht. Een aandelenoverdracht en de akte van aandelenoverdracht moeten juridisch correct en bindend zijn, dat kan alleen wanneer een notaris deze opstelt en mede-ondertekent.

Uw notaris verifieert daarnaast de identiteit van alle betrokkenen en ziet toe op de naleving van wettelijke vereisten.

Hoe werkt aandelen overdragen bij verkoop?

Als notaris is het essentieel om de procedures rondom een aandelenoverdracht bij verkoop helder te verklaren en te begeleiden. Bij het overdragen van aandelen bij verkoop dient een zorgvuldige due diligence plaats te vinden. Dit kan worden verzorgd door een accountant of andere adviseur. De notaris zorgt  voor de juridische overdracht van de aandelen door het opstellen en passeren van de notariële akte, waarin de partijen hun intenties bevestigen en de overdracht afronden.

Aandelen overdragen: wat kost het?

Bij een aandelenoverdracht komt het één en ander kijken. Het verschilt per situatie en daarom kunnen de kosten per overdracht verschillen. De diversiteit in kosten hangt onder meer af van de complexiteit van de transactie, de waarde van de aandelen en overige zaken. Bij Notaris Schaap zijn we graag transparant over de kosten, waarvoor we graag met u in gesprek gaan om alle mogelijkheden op voorhand te bespreken. Wij streven altijd naar een transparante tariefstructuur die is afgestemd op uw wensen.

Welke informatie hebben wij van u nodig?

  • Identificatie: Om de aandelenoverdracht te kunnen verzorgen dient de identiteit van alle betrokkenen geverifieerd te worden. Hiervoor hebben we identiteitsbewijzen van alle betrokken partijen nodig.
  • Documentatie van de aandelen: Het is essentieel om diverse benodigde documenten te verstrekken aan uw notaris die verband houden met de aandelen. Denk aan de oprichtingsakte van de bv, de aandelenoverdrachts-overeenkomst, aandeelhoudersregister en actuele gegevens van aandeelhouders.
  • Financiële informatie: Het is voor ons belangrijk om kennis te hebben van de waarde van de aandelen en eventuele afspraken over de betalingsvoorwaarden. Hierdoor kunnen we zorgdragen voor een correcte afhandeling.
  • Eventuele specifieke instructies: Als er specifieke instructies zijn met betrekking tot de overdracht, zoals bepaalde clausules of voorwaarden, is het belangrijk om deze tijdig aan ons door te geven voor een nauwkeurige en rechtsgeldige afhandeling.
  • Overige relevante informatie: Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen er nog andere documenten of aanvullende informatie nodig zijn. Ons team staat klaar om u hierover te adviseren en u te begeleiden bij het proces van aandelenoverdracht bij de notaris.

Maak een afspraak met ons voor uw aandelenoverdracht!

Door uw aandelenoverdracht te regelen met Notaris Schaap, bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan de wettelijke formaliteiten. Neem vandaag nog contact op met ons .

Contactformulier

Andere diensten

Wij zijn u ook graag van dienst bij andere belangrijke zaken.
Hieronder vindt u een kleine selectie.