Statutenwijziging

Statutenwijziging van uw bv, vereniging of stichting

Wanneer u een rechtspersoon opricht, legt u statuten vast bij uw notaris. Doen er zich vervolgens wijzigingen voor in de b vereniging of stichting? Dan dient u een statutenwijziging door te voeren. Dit verzorgt uw notaris. Belangrijke informatie over de naam, benoeming van bestuurders, commissarissen en kapitaal dient altijd juist vastgelegd te worden in de statuten. Om dit soort zaken te wijzigen is een notariële akte vereist. Wij verzorgen dit als notariskantoor graag voor u.

Wij verzorgen de statuten en de inschrijving in het Handelsregister

Wat is een statutenwijziging en waarom is dit nodig?

Statuten zijn belangrijke documenten waarin grondregels en informatie over de organisatiestructuur opgenomen staan. Deze regels en informatie fungeren eigenlijk als de grondwet van de entiteit. Altijd, in welk geval dan ook, wanneer er een wijziging plaatsvindt in uw bv, vereniging of stichting moet dit dan ook aangepast worden in de statuten. Het aanpassen van de statuten heet een statutenwijziging

Als voorbeeld: een verandering of toevoeging van een handelsnaam wordt ingeschreven in het Handelsregister, dat is voldoende. De officiële naam wordt ook wel de statutaire naam genoemd en deze dient officieel in een notariële akte vastgelegd te zijn.  Statuten zijn nodig om u te voorzien in juridische zekerheid, belangen te beschermen, conform de wet te kunnen werken en dienen daarnaast als blijk van interne orde en stabiliteit.

Belangrijke gegevens die u in de statuten moet opnemen zijn:

 • De naam
 • De vestigingsplaats
 • Bestuur en organisatiestructuur
 • Besluitvormingsprocedures
 • Wijzigingsclausule
 • Kapitaal
 • Het doel
 • De blokkeringsregeling (bij bv)

Wij verzorgen dit graag voor u.

Een statutenwijziging voor bv met volmacht

Om een statutenwijziging door te kunnen voeren is een besluit tot statutenwijziging nodig. Dit besluit moet worden genomen door  de algemene vergadering van aandeelhouders . Deondertekening van de statutenwijziging wordt meestal verzorgd met een volmacht. Vervolgens kunt u de wijziging door laten voeren bij de notaris.

Uw statutenwijziging op maat bij Notaris Schaap

Om uw statutenwijziging voor uw bv,vereniging of stichting in goede banen te leiden, ontvangen wij u graag bij ons op kantoor, maar dat is niet noodzakelijk. Statuten wijzigen doen wij volledig op maat. U kunt bij ons terecht voor ingrijpende veranderingen, maar ook voor kleine aanpassingen maken wij graag tijd. Wij zien het belang van gestroomlijnde statuten en van een kloppende administratie. Statuten wijzigen gaat hand in hand met het opstellen en tekenen van een nieuwe notariële akte en hierin bieden wij onze expertise en meerwaarde.

Wat doen wij voor u bij een statutenwijziging?

 1. Allereerst pleegt uw notaris overleg met het bestuur van de bv/stichting/vereniging over de procedure2. Vervolgens adviseert uw notaris het bestuur van de bv/stichting/vereniging
 2. Uw notaris geeft aan wat de beste route is voor de beoogde statutenwijziging
 3. Uw notaris stelt een concept op voor de statutenwijziging conform de wetgeving 01-07-2021
 4. Er worden notulen opgesteld van de besluitvorming
 5. De statutenwijziging wordt gepasseerd door de notaris
 6. Het wijzigen van de statuten eindigt met het inschrijven van de statutenwijziging in het Handelsregister van de KvK. Dit verzorgt de notaris.

Statuten wijzigen van een vereniging

Om een statutenwijziging bij een vereniging te kunnen doorvoeren, moeten leden van een vereniging eerst een besluit nemen. Voor het wijzigen van statuten doorgezet kan worden, moet namelijk eerst kenbaar gemaakt worden dat een statutenwijziging zal gaan plaatsvinden. Vervolgens kunnen de leden van de vereniging één  of meer personen machtigen. Zij kunnen vervolgens de notariële akte ondertekenen bij de notaris. Bij de stichting neemt het bestuur het besluit tot statutenwijziging.

Succesvol uw statutenwijziging doorvoeren? Neem contact met ons op!

Uw statuten wijzigen? Wij helpen u graag. Neem contact op met ons notariskantoor.

Contactformulier

Andere diensten

Wij zijn u ook graag van dienst bij andere belangrijke zaken.
Hieronder vindt u een kleine selectie.