Testament

In uw testament staat wat er met uw geld, huis, bezittingen en eventuele schulden gebeurt als u komt te overlijden. Het is ook mogelijk om toekomstige situaties te regelen. Bijvoorbeeld als u kinderen krijgt of uw partner gaat hertrouwen na uw overlijden. Als een testament bij het moment van overlijden ontbreekt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Om de regie in eigen in handen te houden is het daarom goed om een testament op te stellen.

Een gezamenlijk testament is niet mogelijk, een testament is privé.

Uw testament is privé

Zolang u leeft, heeft niemand het recht om uw testament in te zien. Ook uw partner en kinderen niet. Natuurlijk kunt u zelf besluiten om uw testament toch aan iemand te laten lezen, en kunt u als partners samen een afspraak maken bij de notaris. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht: hij praat dus met niemand anders over uw testament, alleen met u.

Iedereen zijn eigen testament

Het is niet mogelijk om samen een testament te maken. Een ieder maakt zijn of haar eigen testament. Wel kunt u gezamenlijk zaken regelen, maar dit neemt u dan beiden op in uw testament.

Wilsbekwaam

Om een testament te kunnen maken, moet u wilsbekwaam zijn. U moet in staat zijn de gevolgen van uw testament te begrijpen. Wanneer er bij ons twijfel bestaat over de wilsbekwaamheid, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis of dementie, kan niet zonder meer een testament worden opgesteld. Als er een testament is gemaakt en later wordt vastgesteld dat u op dat moment niet wilsbekwaam was, is het testament niet geldig.

Een verzoek tot het opstellen van een testament kan uitsluitend in behandeling worden genomen wanneer het verzoek is gedaan door uzelf. Andere, bijvoorbeeld uw kinderen, kunnen hier niet om vragen.

Testament geldig tot herroeping

Een testament is geldig tot u een nieuw testament maakt en daarbij het oude herroept. Om uw testament te wijzigen, maakt u een afspraak bij Notaris Schaap. Wij raden aan om iedere vijf jaar na te gaan of uw testament nog aansluit bij uw huidige situatie. Een verzoek tot het opstellen van een testament kan uitsluitend in behandeling worden genomen wanneer het verzoek is gedaan door uzelf. Anderen, bijvoorbeeld uw kinderen, kunnen hier niet om vragen.

Centraal Testamentenregister

Alle testamenten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Erfgenamen kunnen hier nagaan of er een testament is en bij welke notaris dit is opgemaakt. Wilt u zelf meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van uw testament? Of wilt u weten of uw testament nog aansluit bij uw huidige situatie? Het kan namelijk zijn dat uw testament al een aantal jaar oud is en dat uw huidige situatie intussen is veranderd. Door het invullen van de vragenlijst krijgt u hier een helder beeld van.

Uw testament bij Notaris Schaap

  • In uw testament staan uw eigen keuzes. Het is belangrijk om uw testament af te stemmen op uw persoonlijke (gezins)situatie voor nu en in de toekomst.
  • Notaris Schaap adviseert u over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen voor uw erfgenamen.
  • Voor het maken van een testament kunt u een afspraak met ons maken.
  • Een op maat gemaakt testament kost tijd. Notaris Schaap bereidt dit samen met u voor.
  • De kosten van een testament zijn afhankelijk van uw wensen en situatie. Graag verzorgen wij vooraf een vrijblijvende prijsopgave op maat voor u.
  • Ondertekening van een testament vindt altijd plaats in twee stappen, omdat er voldoende tijd moet zijn voor het voorbereiden van een ontwerp, en u voldoende tijd krijgt voor de inhoudelijke beoordeling van het document. Zijn mijn wensen goed verwoord door de notaris in het testament? Zo ja, dan maakt u een tweede afspraak voor de ondertekening van het testament bij ons. Uiteraard nemen wij het testament ook dan weer met u door.

Afspraak bij ons op kantoor?

Breng dan het volgende mee:

Brochure

Contactformulier

Andere diensten

Wij zijn u ook graag van dienst bij andere belangrijke zaken.
Hieronder vindt u een kleine selectie.