Besloten vennootschap oprichten

Een besloten vennootschap (b.v.) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen.

Wat is een B.V.?

De b.v. is een rechtspersoon, een zelfstandige entiteit.
Dat zorgt er voor dat in de meeste gevallen niet u, maar de b.v. aansprakelijk is voor eventuele schulden.

Na de oprichting van de b.v. bent u als bestuurder in dienst van de b.v. en handelt u uit haar naam. U kunt een b.v. alleen oprichten, of samen met anderen.

Oprichten van een B.V.

Sinds 2012 is het eenvoudiger om een b.v. op te richten. U heeft bijvoorbeeld geen verplicht startkapitaal meer nodig en ook de bankverklaring en accountscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft. Maak een afspraak met de notaris voor het ondertekenen van de akte van oprichting.

Inschrijven handelsregister

De b.v. moet ingeschreven worden in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Notaris Schaap verzorgt deze inschrijving voor u.

Wij verzorgen de statuten en de inschrijving in het Handelsregister

Afspraak bij ons op kantoor?

Breng dan het volgende mee

• Geldig paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs

• Bij aandelenoverdracht, statutenwijziging, fusies of splitsing van vennootschappen:

het originele aandeelhoudersregister

Andere diensten

Wij zijn u ook graag van dienst bij andere belangrijke zaken.

Onderstaand vindt u een kleine selectie.

Levenstestament

Stichting oprichten

Vereniging oprichten

Levenstestament

Stichting oprichten

Vereniging oprichten

Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij u de beste ervaring kunnen geven op onze site. 

Contactformulier

;