Vereniging oprichten

Een vereniging wordt meestal opgericht door mensen met een gezamenlijk doel: samen sporten, muziek maken of een hobby uitoefenen. Een andere vorm is de winkeliersvereniging, waarin winkeliers samenwerken om bijvoorbeeld een aantrekkelijker winkelgebied te realiseren. En dan is er nog de Vereniging van Eigenaren (VvE). Eigenaren van een appartement zijn hier verplicht lid van en betalen via de vereniging samen voor het onderhoud van het gebouw.

Alleen door tussenkomst van een notaris krijgt de vereniging volledig rechtsbevoegdheid

Een vereniging oprichten bij Notaris Schaap

Een vereniging is een rechtspersoon. Dat houdt onder meer in dat een vereniging bezittingen en schulden kan hebben en contracten kan afsluiten. De (spel)regels van de organisatie worden officieel vastgelegd in statuten. Deze regels hebben betrekking op de interne organisatie. Met een notariële akte zorgt de vereniging ervoor dat het eigen vermogen van de leden en het vermogen van de vereniging gescheiden wordt. Zo voorkomt u onduidelijkheid over de verschillende geldstromen, want deze lopen dan niet langer door elkaar.

Zonder bezoek aan de notaris

Het is ook mogelijk om een vereniging op te richten, zonder tussenkomst van een notaris. Dit zorgt voor een beperkte rechtsbevoegdheid van de vereniging. Er is dan onder andere geen scheiding van geldstromen en zijn de bestuurders dus met hun eigen vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging aangaat.

Afspraak bij ons op kantoor?

Breng dan het volgende mee:

  • Geldig paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs

Contactformulier

Andere diensten

Wij zijn u ook graag van dienst bij andere belangrijke zaken.
Hieronder vindt u een kleine selectie.