Eigendomsakte

Wanneer u een woning koopt is het van belang dat u in het bezit komt van alle benodigde papieren en hier behoort een eigendomsakte toe. Deze akte wordt opgemaakt en ondertekend om te kunnen bewijzen dat u de officiële eigenaar bent geworden van het onroerend goed. De akte, die in de volksmond ook wel overdrachtsakte wordt genoemd, wordt krachtens de wet opgemaakt door een notaris. Notaris Schaap is hiervoor uw deskundige partner.

De eigendomsakte is het bewijsstuk dat uw eigendom aantoont van onroerend goed.

Wat is een eigendomsakte?

In de eigendomsakte wordt de eigendomsoverdracht van de woning vastgelegd. De woning die u koopt staat vóór het tekenen van deze akte nog op naam van de verkopende partij. Om ervoor te zorgen dat de woning officieel op uw naam komt te staan en uw eigendom wordt, tekent u de eigendomsakte bij de notaris.

De eigendomsakte wordt ook wel overdrachtsakte of leveringsakte genoemd. Uw notaris is krachtens de wet de enige bevoegde partij die deze akte mag opmaken en inschrijven bij het Kadaster. Zodra deze ingeschreven is, zal de woning officieel in uw eigendom zijn.

Waarom is de eigendomsakte van belang?

Wanneer u eigenaar bent geworden van een woning of andere onroerende zaken is de eigendomsakte een belangrijk document. Dit is het bewijsstuk dat uw eigendom aantoont. Ook wanneer u een hypothecaire geldlening wilt afsluiten dient u aan te tonen dat u eigenaar bent.

Welke inhoud heeft een eigendomsakte?

In de eigendomsakte is onder andere verwoord welke partijen bij de overdracht betrokken zijn. Zo staat er informatie in over de kopers, verkopers, de aard van de onroerende zaak en de datum van de voorlopige koopovereenkomst. Maar er staat nog veel meer gedetailleerde informatie in, denk aan:

• Persoonsgegevens van de verkopende partij
• Persoonsgegevens van de kopende partij
• Het type onroerend goed (woning, appartement of anders)
• De locatie van de onroerende zaak
• De datum van de voorgaande eigendomsoverdracht
• De verkoopprijs van de onroerende zaak
• Handtekeningen van de notaris, verkoper en koper(s)

Door wie wordt de eigendomsakte gemaakt?

Een notaris verzorgt de eigendomsakte. De notaris is bevoegd om juridische aktes, zoals deze, op te maken. Bij Notaris Schaap zijn we altijd goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de door u aangekochte onroerende zaak. We helpen u graag met alle vragen die u heeft omtrent de eigendomsakte.

De passeerdatum

Wanneer u eigenaar wordt van onroerend goed, tekent u de eigendomsakte op de zogeheten passeerdatum. Op deze datum wordt de eigendomsakte met uw doorgenomen en getekend bij ons notariskantoor. Uiteraard is er op dat moment ruimte om ons vragen te stellen.

Bij volledig akkoord tekent u de eigendomsakte. Daarna wordt een afschrift van de akte ingeschreven bij het Kadaster. Daarna bent u eigenaar van het onroerend goed en mag u dit uw eigendom noemen.

Waar kan een eigendomsakte opgevraagd worden?

Zodra de eigendomsakte is opgemaakt door de notaris en u heeft getekend, kan de eigendomsakte worden ingeschreven in het Kadaster. Dit wordt door de notaris verzorgd. Hierna is het mogelijk om de eigendomsakte zelf op te vragen uit het Kadaster.

Wat is het verschil tussen een eigendomsakte en een hypotheekakte?

Als u een woning koopt krijgt u te maken met veel verschillende documenten, waaronder de eigendomsakte. De eigendomsakte is niet hetzelfde als uw hypotheekakte. In uw hypotheekakte worden uitsluitend zaken geregeld die betrekking hebben op uw hypothecaire geldlening. Denk aan zaken zoals de looptijd, de hoogte van de hypotheek en de rente.

Is een eigendomsakte opvragen gratis?

Het opvragen van uw eigendomsakte is niet gratis. Hiervoor doet u een betaling aan het Kadaster. Voor een digitale versie betaalt u op dit moment €2,40 en voor de papieren versie betaalt u €7,50. Heeft u een spoedaanvraag nodig? Dan vallen de kosten meestal hoger uit. Wilt u meer weten over een eigendomsakte opvragen? Wij geven u graag advies.

Zeker van uw zaak met Notaris Schaap

Wanneer u een woning- of ander onroerend goed koopt, wilt u zeker zijn van uw zaak. Geen gedoe, duidelijke informatie en professionele communicatie. Bij Notaris Schaap zorgen wij voor een persoonlijke benadering vanuit deskundig oogpunt. Zo heeft u geen omkijken meer naar uw documenten, deze zijn in goede handen bij ons.

Uw eigendomsakte opvragen? Plan een afspraak in met ons

Heeft u kortgeleden een bod gedaan op uw droomwoning? Of wilt u officieel eigenaar worden van ander onroerend goed? Notaris Schaap helpt u graag. Advies nodig of direct een afspraak maken? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op 036 54 72 490 en u kunt ook mailen info@notarisschaap.nl.

Andere diensten

Wij zijn u ook graag van dienst bij andere belangrijke zaken.
Hieronder vindt u een kleine selectie.