Geregistreerd partnerschap

Als u niet wilt trouwen, maar toch uw relatie officieel wilt maken, kunt u kiezen voor geregistreerd partnerschap. Door een geregistreerd partnerschap aan te gaan, veranderen er direct een aantal zaken voor u.

Wij bespreken de mogelijkheden graag met u

Partnerschaps voorwaarden opstellen bij Notaris Schaap

Partnerschapsvoorwaarden kunt u opstellen als u en uw partner zelf liever bepalen wat wel en niet van u samen is. Dit heeft dan met name betrekking op bezittingen en schulden. U kunt ook juist kiezen dat alles van u samen is. Dan spreken we van algehele gemeenschap van goederen.

Voor het maken van partnerschapsvoorwaarden kunt u bij ons een afspraak maken. Samen met u bespreken we de mogelijkheden, zodat u precies weet wat er geregeld kan worden.

Wat betekent ‘Beperkte gemeenschap van goederen’?

Sinds 1 januari 2018 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de opzet van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Als u vanaf 2018 een geregistreerd partnerschap aangaat zonder voorwaarden dan doet u dit in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt eenvoudig gezegd in dat alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, van u samen zijn. Dit geldt echter niet voor erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens uw geregistreerd partnerschap. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven. Dit is wettelijk zo geregeld.

Belangrijkste verschillen met samenwonen

  • Een geregistreerd partnerschap is wettelijk vastgelegd. Er gelden rechten en plichten
  • Fiscaal partnerschap en het krijgen van een partnerpensioen
  • Als u samen kinderen krijgt, hebben beide ouders het gezag
  • Er geldt een alimentatieplicht als u uit elkaar gaat
  • Bij het overlijden van een van de partners is de andere erfgenaam, tenzij daarvan bij testament is afgeweken

Algehele gemeenschap van goederen vóór 2018

Bent u vóór 2018 een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De wet die sinds 1 januari 2018 geldt, brengt hier geen verandering in.

Internationaal partnerschap

Heeft u of uw partner een andere nationaliteit? Of heeft u enige tijd in het buitenland gewoond? Dan kan het zijn dat het recht van dit land op uw partnerschap van toepassing is. Let op: sommige landen binnen Europa en veel niet-Europese landen erkennen een geregistreerd partnerschap niet.

Afspraak bij ons op kantoor?

Breng dan het volgende mee:

  • Geldig paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs
  • Afschriften van eerder door u gemaakte samenlevings-contracten, huwelijkse voorwaarden, testamenten of levenstestamenten

Brochure

Contactformulier

Andere diensten

Wij zijn u ook graag van dienst bij andere belangrijke zaken.
Hieronder vindt u een kleine selectie.