Estate planning

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Een nalatenschap kan bestaan uit een eigen huis, spaargeld, beleggingen of een eigen bedrijf. Het omvat alles wat u na overlijden achterlaat.

Notaris Schaap is lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Als EPN estate planner bekijken wij onder andere hoe u uw nalatenschap fiscaal aantrekkelijk kunt overdragen aan uw erfgenamen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw specifieke wensen.

Wij zijn lid van de Vereniging van Estate Planners in het notariaat (EPN), een vereniging van specialisten.

Estate planning en samenlevingsvormen

  • Estate planning heeft allereerst te maken met samenlevingsvormen.
  • In Nederland kennen we drie samenlevingsvormen: het samenwonen met of zonder een samenlevingscontract, het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.
  • In een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt u afspraken maken over de verdeling van uw vermogen bij een scheiding of overlijden.
  • Als EPN estate planner bekijken wij samen met u wat past bij uw persoonlijke situatie.

Estate planning en schenken

U kunt ervoor kiezen om uw vermogen al tijdens uw leven naar een volgende generatie “door te schuiven” door te schenken aan uw (klein)kinderen. Ook kunt u aan goede doelen schenken.

Door al tijdens uw leven een deel van uw vermogen te schenken, is later minder erfbelasting verschuldigd door uw erfgenamen.

Als EPN estate planner bekijken wij wat de fiscaal aantrekkelijkste verdeling is tussen schenken en nalaten.

Estate planning en erfrecht

Uiteraard speelt het erfrecht ook een belangrijke rol in estate planning. U kunt uw wensen vast laten leggen in uw testament. Daarin bepaalt u wie wat krijgt als u er niet meer bent. Het is verstandig hierbij ook rekening te houden met de fiscale gevolgen.

Estate planning en verzekeringen

Een vierde belangrijk onderdeel van estate planning zijn verzekeringen. Hierbij kunt u denken aan lijfrentepolissen en levensverzekeringen. Deze verzekeringen hebben invloed op uw vermogen, zowel tijdens leven als na overlijden.

Een EPN estate planner neemt dit mee bij de beoordeling hoe u uw zaken het beste kunt regelen.

Afspraak bij ons op kantoor?

Breng dan het volgende mee:

  • Geldig paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs
  • Afschriften van eerder door u gemaakte samenlevings-contracten, huwelijkse voorwaarden, testamenten of levenstestamenten

Meer weten?

Wilt u meer weten over estate planning? Kijk dan op de website van de specialistenvereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) of neem contact met ons op.

Contactformulier

Andere diensten

Wij zijn u ook graag van dienst bij andere belangrijke zaken.
Hieronder vindt u een kleine selectie.