Huwelijkse voorwaarden

Met huwelijksvoorwaarden bepaalt u zelf welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen die tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van u blijven. Bijvoorbeeld uw spaargeld of een waardevolle kunstcollectie. Daarnaast kunt u met voorwaarden ervoor zorgen dat uw eigen zaak van u blijft. En houdt u zakelijk en privé gescheiden, zodat uw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van de onderneming. Mocht u uit elkaar gaan, dan hoeft u de waarde van de onderneming niet geheel te delen. De zaak kan dan dus gewoon doorgaan.

Iedereen die huwt na 1 januari 2018 en wil afwijken van de nieuwe wettelijke regeling moet huwelijkse voorwaarden maken

Belangrijkste verschillen met samenwonen

  • Een huwelijk is wettelijk vastgelegd. Er gelden rechten en plichten
  • Fiscaal partnerschap en het krijgen van een partnerpensioen
  • Als u samen kinderen krijgt, hebben beide ouders het gezag
  • Er geldt een alimentatieplicht als u uit elkaar gaat
  • Bij het overlijden van een van de partners is de andere erfgenaam, tenzij daarvan bij testament is afgeweken

Internationaal huwelijk

Heeft één van u een andere nationaliteit? Of heeft u samen in het buitenland gewoond? Dan kan voor uw huwelijk het recht van een ander land gelden.

Regel tijdig een afspraak bij de notaris

Voor het maken van huwelijkse voorwaarden kunt u een afspraak bij ons maken. Samen met u bespreken we de mogelijkheden, zodat u precies weet wat er geregeld kan worden. De akte van huwelijksvoorwaarden dient voor de huwelijksdatum te worden getekend. Neem dus tijdig contact met ons op.

Afspraak bij ons op kantoor?

Breng dan het volgende mee:

  • Geldig paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs
  • Afschriften van eerder door u gemaakte samenlevings-contracten, huwelijkse voorwaarden, testamenten of levenstestamenten

Brochure

Contactformulier

Andere diensten

Wij zijn u ook graag van dienst bij andere belangrijke zaken.
Hieronder vindt u een kleine selectie.