Wat is een statutenwijziging?

Statuten vormen het fundament van elke organisatie. Het zijn vitale documenten voor besloten vennootschappen (bv’s), verenigingen en stichtingen. Deze essentiële documenten omvatten de basisregels en structuur waarbinnen de organisatie opereert. Wanneer veranderingen plaatsvinden in de organisatie moeten de statuten worden gewijzigd. Redenen voor het wijzigen van statuten? Bijvoorbeeld aansluiten bij nieuwe ambities, marktontwikkelingen en wettelijke eisen. En daar komt het één en ander bij kijken. Gelukkig helpt een notaris hierbij. In deze blog gaan we dieper in op de vraag: wat is een statutenwijziging? Verder vertellen we hoe de procedure precies verloopt en wat de kosten zijn.

Wat houdt een statutenwijziging in?

Een statutenwijziging houdt letterlijk in dat de huidige statuten gewijzigd  worden, omdat er veranderingen hebben plaatsgevonden binnen de organisatie. Het verwijst naar het proces waar formele regels van een organisatie worden aangepast naar de huidige (nieuwe) situatie. Het wijzigen van statuten kan noodzakelijk zijn om verschillende redenen. Denk aan doelstellingen die in de loop van de tijd veranderd zijn, nieuwe bedrijfsstrategieën die ontwikkeld zijn of een bedrijfstructuur die is gewijzigd. Daarnaast kan een statutenwijziging noodzakelijk zijn wanneer bepaalde wettelijke eisen geïntroduceerd worden, waaraan je als organisatie moet voldoen.

Hoe verloopt de procedure van statutenwijziging?

De procedure van een statutenwijziging is een zorgvuldig proces. Allereerst geldt voor zowel een bv, vereniging als stichting dat de leden van de algemene vergadering of het bestuur een besluit nemen over de statutenwijziging. Dit besluit wordt vastgelegd in notulen. Vervolgens moet het besluit worden vastgelegd in een notariële akte. Voor een bv, stichting of vereniging is ook van belang dat de wijziging past binnen de kaders van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

De procedure stapsgewijs:

  1. Breng als bestuur van de rechtspersoon een (digitaal) bezoek aan de notaris om te overleggen over het wijzigen van statutena overleg brengt de notaris advies uit aan het bestuur van de rechtspersoon
  2. De notaris begeleidt het bestuur Er wordt een concept opgemaakt van de statutenwijziging
  3. Notulen worden als concept opgesteld
  4. Het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met de vereiste meerderheid door het bevoegde orgaan: bestuur of algemene vergadering
  5. De statutenwijziging wordt gepasseerd bij de notaris
  6. Het wijzigen van de statuten is gerealiseerd en nu is het tijd om de gewijzigde statuten in te schrijven in het handelsregister van de KvK. Dit verzorgt de notaris

Wat zijn de kosten van een statutenwijziging bij een notaris?

Wat de exacte kosten zijn van een statutenwijziging hangt af van diverse factoren. Zo hangt de prijs onder meer af van het type rechtspersoon. Voor een bv, vereniging of stichting gelden andere kosten.

De kosten voor een statutenwijziging voor een bv zijn over het algemeen wat hoger dan voor een vereniging of stichting, omdat de procedures in de meeste gevallen complexer zijn. Een exact bedrag is niet te benoemen, je kan ongeveer rekening houden met een bedrag tussen de € 500 en € 2000, afhankelijk van de complexiteit van de wijzigingen en de benodigde werkzaamheden. Alsnog is dit niet zeker en afhankelijk van het werk dat een notaris voor je organisatie verricht.

Ook voor een vereniging of een stichting geldt dat de kosten afhankelijk zijn van de aard van de statutenwijziging. Gemiddeld kost een statutenwijziging voor een vereniging of stichting tussen de € 450 en € 1000, maar houdt er rekening mee dat een statutenwijziging altijd maatwerk betreft en de uiteindelijke kosten dus ook hoger  kunnen zijn.

Meer informatie over een statutenwijziging of de kosten hiervoor? Neem contact op!

Vinden er belangrijke veranderingen plaats binnen je organisatie? Grote kans dat dan een statutenwijziging doorgevoerd moet worden bij de notaris. Wat de kosten exact zijn is vooraf dus niet zeker, vraag daarom advies aan ons om goed op de hoogte te zijn en zo snel mogelijk je statuten op orde te krijgen!

wat is een statutenwijziging