Wanneer gaat het levenstestament in?

Een levenstestament biedt twee mogelijkheden voor wanneer het van kracht wordt:

Directe inwerkingtreding

Het levenstestament gaat direct in zodra het is ondertekend, maar wordt pas gebruikt wanneer iemand tijdelijk of langdurig niet in staat is om zijn of haar eigen financiële en/of medische belangen te behartigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een ernstige ziekte, een ongeval of een andere situatie waarin de persoon niet in staat is om beslissingen te nemen.

Inwerkingtreding bij wilsonbekwaamheid

Het levenstestament treedt pas in werking op het moment dat iemand wilsonbekwaam is geworden. Dit betekent dat een onafhankelijk arts de wilsonbekwaamheid moet toetsen volgens wettelijke criteria. Om deze optie te gebruiken, moet de persoon iemand aanwijzen die de arts kan inschakelen om de wilsonbekwaamheid vast te stellen.

Hoewel beide mogelijkheden geldig zijn, heeft de eerste optie meestal de voorkeur. Dit komt doordat het moment van wilsonbekwaamheid soms snel en onverwacht kan optreden. Door directe inwerkingtreding vertrouwt de persoon degene die is aangewezen om zijn of haar belangen te behartigen. Als de gemachtigde het levenstestament nog niet nodig heeft terwijl het al van kracht is, kan de persoon altijd besluiten om het levenstestament te wijzigen of aan te passen. Dit geeft de flexibiliteit om de regelingen te veranderen als de omstandigheden veranderen of als de persoon andere keuzes wil maken.

Regel uw toekomstige belangen met een levenstestament bij Notaris Schaap.